top of page
familie.jpg
Gratis

         Intake gesprek

Nadat u een afspraak heeft gemaakt beginnen we met een intake gesprek. Tijdens dit gesprek, met ouder(s) en kind, wordt de hulpvraag duidelijk gemaakt. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden.

een.jpg
1 op 1

    Coachingsgesprekken

Na het intake gesprek volgen de sessies. 

Deze zijn 1 op 1 met het kind. Het aantal sessies is afhankelijk van de hulpvraag en het kind. 

ba19f00cf1c1d6d7aa04f37d160879199b276d9f
Met ouders

   Eindgesprek / Evaluatie

Aan het einde van het coaching traject vindt een evaluatie plaats. Dit is weer met ouder(s) en kind. Hierbij worden ervaringen/vorderingen/

vervolgstappen besproken en wordt het coach traject afgesloten.

bottom of page