top of page
IMG_8803.jpeg


Het kindercoachtraject kan ook plaatsvinden op de school van uw kind. Hiervoor moet de school goedkeuring geven. 

Cliëntgegevens of informatie uit het coachtraject deel ik nooit met derden zonder de toestemming van de ouders/verzorgers (tenzij dit beslist in het belang is voor de veiligheid van het kind). Ik werk met geheimhoudingsplicht. Wat er besproken wordt tijdens de kindercoachsessies deel ik alleen met de ouders als het kind dit wil.

Hoe werk ik?

Samen met het kind stem ik af op de behoeften en mogelijkheden van het kind. Het is daarom per kind verschillend welke methodiek ik toe pas. Ik coach d.m.v. verschillende oefeningen als tekenen, muziek, werken met zintuigen, spelletjes, mindfulness en oefeningen om te werken met de emoties en gedachten van processen die zich in het kind afspelen. 

 

Ik leer ze zo te denken dat ze vanuit hun eigen mogelijkheden een passende oplossing kunnen vinden.

Daarnaast maak ik ook graag gebruik van systemisch werk; het opstellen van hun omgeving/situatie met als doel : waar sta ik, hoe belangrijk vind ik mezelf, wat zie ik om me heen en wat vind ik lastig of wat kan er anders. 

Systemisch werk doe ik aan de hand van houten poppetjes of papieren vellen (oftewel vloerankers)

Ik vind het van groot belang dat een kind de ruimte krijgt om samen met mij af te stemmen hoe het op eigen kracht en kwaliteiten weer (zelf) vertrouwen krijgt en de draad weer op kan pakken.

Het mooiste resultaat is om te zien hoe blij een kind is met een oplossing die gevonden wordt. Het kind is trots op zichzelf en kan weer ‘stralen’!

IMG_8461.jpeg
My Approach
bottom of page